Modul 33_THCS Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:40' 02-05-2018
Dung lượng: 161.5 KB
Số lượt tải: 205
Số lượt thích: 0 người
Mô đun 33
Giải quyết tình huống sư phạm
trong công tác chủ nhiệm
NỘI DUNG 1:
TÌM HIỂU MỘT SỐ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THCS
1/ Tình huống và tình huống sư phạm:
1.1. Tình huống là gì ?
- Tình huống: là những sự kiện, vụ việc hoàn cảnh có vấn đề bức xúc nảy sinh trong hoạt động và quan hệ giữa con người với tự nhiên, xã hội và và giữ con người với con người buộc người ta phải giải quyết, ứng phó xử lý kịp thời nhằm đưa các hoạt động và quan hệ có chứa đựng tranh thái có vấn đề bức xúc đó trở lại ổn định và tiếp tục phát triển
- Tình huống sư phạm là những tình huống nảy sinh trong quá trình điều khiển hoạt động và quan hệ sư phạm buộc nhà sư phạm phải giải quyết để đưa các hoạt động và các quan hệ đó trở về ổn định, phát triển khớp nhịp nhằm hướng tới mục đích, yêu cầu, kế hoạch đã được xác định của một tổ chức
1.2. Một số đặc điểm của tình huống sư phạm:
- Tính cụ thể, thực tế: chứa đựng những mâu thuẫn, bức xúc xuất hiện trong một phạm vi thời gian và không gian khó biết trước đòi hởi phải ứng phó, xử lý kịp thời.
Những sự kiện, vụ việc diễn biến bình thường theo chương trình, kế hoạch không có những mâu thuẫn. Những xung đột tạo ra sự bất ổn định trong quá trình sư phạm thì không phải tình huống mà chỉ là một việc giải quyết những vấn đề bình thường trong sự vận hành của hoạt động sư phạm.
- Sự xuất hiện tình huống thường chứa đựng yếu tố ngẫu nhiên, bột phát, nhưng cũng có tính qui luật phát triển của tự nhiên, xã hội nói chung, của sự phát triển một tổ chức trong hoạt động sư phạm nói riêng.
Một tổ chức có kỉ cương nề nếp, đoàn kết, thống nhất, trên thuận dưới hòa diễn ra trong một nôi trường tự nhiên, xã hội ít biến động thì tình huống sẽ xuất hiện ít hơn một tập thể có hơn một tổ chức kỉ luật kém, nội bộ hiềm khích, đố kị nhau, môi trường tự nhiên, xã hội xung quanh có nhiều biến động phức tạp. Vì thế, việc xây dựng một tổ chức vững mạnh có kỉ cương, nề nếp, đoàn kết, thống nhất, môi trường cộng đồng xã hội tích cực, lành mạnh sẽ là nền tảng tất yếu để hạn chế được những xung đột, mâu thuẩn, những tình huống gay cấn, phức tạp xuất hiện trong công tác chủ nhiệm. Như vậy, sự xuất hiện và phát triển của một tập thể, một tổ chức.
- Tính đa dạng, phức tạp: đây là một trong những đặc điểm nổi bậc của tình huống nói chung, tình huống sư phạm nói riêng. Điều này ở nhiều khía cạnh khác nhau.
- Chứa đựng nhiều nguyên nhân, nhiều duyên cớ kể cả những ẩn số tiềm tàng dấu kín mà người GVCN phải hết sức minh mẫn, tỉnh táo, nhạy cảm và tinh tế mới phát hiện được. Mọi hoạt động và quan hệ GVCN và HS xét đến cùng đều diễn ra trong cách đối nhân xử thế , giữa con người với nhau, thông qua quan hệ giữa người với người để thực hiện mọi công việc. Trong quan hệ đó, có nhiều vấn đề mà pháp luật, kỉ cương, nề nếp, hay chương trình kế họach chủ nhiệm… đều không thể phổ quát hết được.
- Có độ bất định cao:
Một số công việc bình thường có diện biến theo chương trình, kế hoạch hay tiến độ tương đối ổn định. Nhưng một tình huống xã hội hay chủ nhiệm thì diễn biến tùy thuộc vào cách xử lý của người chủ nhiệm và đặc điểm của đối tượng. Chính do sự tương tác cụ thể đó mà diễn biến của tình huống có thể phát triển, biến đổi theo những đường hướng, tiến bộ rất khác nhau.
- Tính pha trộn của các tình huống đặc biệt là tình huống sư phạm thường thể hiện ở chỗ: các sự kiện, vụ việc, hoàn cảnh có vấn đề trong tình huống thường có sự lẫn lộn, pha tạp giữa cái có lý và cái phi lý, giửa cái thiện và cái ác, giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái chung và cái riêng, giữa cái tích cực và cái tiêu cực… đặt nhà sư phạm trước một tình thế: trắng đen lẫn lộn, phải trái chưa tường minh, đúng sai chưa tỏ tường. Nhiều khi, những chân giá trị, những nhân tố tích cực …thường bị che khuất, chìm sâu và bị bao phủ bởi cái vỏ bên ngoài phản ánh đúng bản chất của sự vật. Vì thế nhà sư phạm phải có những thủ pháp tác động đặc biệt để gạn đục khơi trong nhằm phát huy sức mạnh tiềm ẩn tích cực của chủ thể, khắc phục, nạn chế tiêu
 
Gửi ý kiến